אהבתי כי ישמע (תהלים קטז)
Except Rosh Chodesh and last six days of Pesach
Nusach for אהבתי כי ישמע (תהלים קטז)
Page References:
Koren Sacks: 737
Artscroll: 636
Sim Shalom: 384
share
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER FOR UPDATES
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA